Kurs og opplæring

Voss Trafikkskule tilbyr desse kursa

Prisar finn du her

TRAFIKALT GRUNNKURS inkl.fyrstehjelpskurs (obligatorisk under 25 år)

MØRKEKØYRING - obligatorisk for alle

FYRSTEHJELPSKURS - obligatorisk for alle (også over 25)

MOPEDFØRAROPPLÆRING - teorikurs (3 tm) + køyring

MC-KURS TEORI (obligatorisk)

LASTESIKRINGSKURS (BE/T)

T50 - utviding traktor

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØRDIREKTIVET  (35tm),  Mørkve trafikkskule as

ADR, v/Mørkve trafikkskule as

TRAFIKALT GRUNNKURS:

Neste  kurs:  22. januar 2019

Dette er oppstartsdatoar, alle kurs går over fire kveldar, og startar kl.16.00

Ta kontakt på tlf.56 51 00 40 for nærmare informasjon.

 

MØRKEKØYRINGSKURS: me held kurs mandagar i perioden nov.-febr. Ta kontakt på tlf. 56 51 00 40.

MC-kurs (A/A1/A2) teori (2 kveldar): 2019 - Fullt, me tek påmelding til 2020

Ring for påmelding og meir informasjon.
Tlf: 56 51 00 40 (dag/kveld) el.kontakt køyrelærarane våre.

trafikkskilt
vts-kurs