Kurs :

Kurs og opplæring

Prisar finn du her :

Klasse B,BE

Klasse A1,A2,A : fullt 2022/2023 Etter dette er det pr.d.d.inntaksstopp.

Klasse T : Tar imot påmelding, men må rekne med lang ventetid.

TRAFIKALT GRUNNKURS inkl.fyrstehjelpskurs (obligatorisk under 25 år)

MØRKEKØYRING – obligatorisk for alle

FYRSTEHJELPSKURS – obligatorisk for alle (også over 25)

MOPEDFØRAROPPLÆRING :

  • grunnkurs : 3 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs i trafikk 4 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs på veg 4 tm.a`45 min 
  • trinnvurdering a`45 min
  • + køyretimar
  • Opplæringa vert fullført med teoriprøve ved Statens vegvesen.

MC-KURS TEORI – inntaksstopp

LASTESIKRINGSKURS (BE/T)

T50 – (utviding traktor) : neste kurs 28 februar 2023. Ta kontakt for påmelding, ca. 2 kurs i året.

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØRDIREKTIVET  (35tm), Mørkve trafikkskule as

ADR, v/Mørkve trafikkskule as

TRAFIKALT GRUNNKURS:  

Nye  kurs:  tirsdag 17 januar 2023 (fullt), tirsdag 14 februar 2023 (fullt), mand.27 februar 2023(ekstrakurs), mandag 20 mars 2023, mandag 17 april 2023, tirsdag 23 mai 2023, mandag 12 juni 2023

Dette er oppstart dato, alle kurs går over fire kveldar, og startar kl.16.00

Ta kontakt på tlf.56 51 00 40 for nærare informasjon og påmelding.

MØRKEKØYRINGSKURS: me held kurs enkelte mandagar i perioden okt.-febr. Ta kontakt på tlf. 56 51 00 40.

MC-kurs (A/A1/A2) teori (2 kveldar): 2023 Fullt (kan ikkje love at me har tilbodet etter denne tid)

Ring for påmelding og meir informasjon .
Tlf: 56 51 00 40 (dag/kveld) el.kontakt køyrelærarane våre.

trafikkskilt
vts-kurs