Kurs og opplæring

Prisar finn du her :

Klasse B, BE

Klasse A1,A2,A : fullt 2020 (tar påmelding til 2021)

Klasse T : Tar imot påmelding, men må rekne med lang ventetid.

TRAFIKALT GRUNNKURS inkl.fyrstehjelpskurs (obligatorisk under 25 år)

MØRKEKØYRING – obligatorisk for alle

FYRSTEHJELPSKURS – obligatorisk for alle (også over 25)

MOPEDFØRAROPPLÆRING :

  • grunnkurs : 3 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs i trafikk 4 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs på veg 4 tm.a`45 min
  • trinnvurdering a`45 min
  • + køyretimar
  • Opplæringa vert fullført med teoriprøve ved Statens vegvesen.

MC-KURS TEORI (obligatorisk)

LASTESIKRINGSKURS (BE/T)

T50 – (utviding traktor) : Tirsdag 9 mars.Ta kontakt for påmelding.

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØRDIREKTIVET  (35tm),                           Mørkve trafikkskule as

ADR, v/Mørkve trafikkskule as

TRAFIKALT GRUNNKURS:  

Nye  kurs: mandag 20 september, tirsdag 19 oktober, tirsdag 23 november 

Dette er oppstartdatoar, alle kurs går over fire kveldar, og startar kl.16.00

Ta kontakt på tlf.56 51 00 40 for nærare informasjon og påmelding.

MØRKEKØYRINGSKURS: me held kurs enkelte mandagar i perioden okt.-febr. Ta kontakt på tlf. 56 51 00 40.

MC-kurs (A/A1/A2) teori (2 kveldar): 2022 Fullt

Ring for påmelding og meir informasjon .
Tlf: 56 51 00 40 (dag/kveld) el.kontakt køyrelærarane våre.

trafikkskilt
vts-kurs