Kurs

Kurs og opplæring

Prisar finn du her :

Klasse B,BE

Klasse A1,A2,A : fullt 2021/2022 (kan ikkje love noko etter denne tid)

Klasse T : Tar imot påmelding, men må rekne med lang ventetid.

TRAFIKALT GRUNNKURS inkl.fyrstehjelpskurs (obligatorisk under 25 år)

MØRKEKØYRING – obligatorisk for alle

FYRSTEHJELPSKURS – obligatorisk for alle (også over 25)

MOPEDFØRAROPPLÆRING :

  • grunnkurs : 3 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs i trafikk 4 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs på veg 4 tm.a`45 min 
  • trinnvurdering a`45 min
  • + køyretimar
  • Opplæringa vert fullført med teoriprøve ved Statens vegvesen.

MC-KURS TEORI (obligatorisk)

LASTESIKRINGSKURS (BE/T)

T50 – (utviding traktor) : Ta kontakt for påmelding.

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØRDIREKTIVET  (35tm),      Mørkve trafikkskule as

ADR, v/Mørkve trafikkskule as

TRAFIKALT GRUNNKURS:  

Nye  kurs: mandag 23 mai, mandag 20 juni, mandag 22 august

Dette er oppstart dato, alle kurs går over fire kveldar, og startar kl.16.00

Ta kontakt på tlf.56 51 00 40 for nærare informasjon og påmelding.

MØRKEKØYRINGSKURS: me held kurs enkelte mandagar i perioden okt.-febr. Ta kontakt på tlf. 56 51 00 40.

MC-kurs (A/A1/A2) teori (2 kveldar): 2022 Fullt (kan ikkje love at me har tilbodet etter denne tid)

Ring for påmelding og meir informasjon .
Tlf: 56 51 00 40 (dag/kveld) el.kontakt køyrelærarane våre.

trafikkskilt
vts-kurs