Kurs

Kurs og opplæring

Prisar finn du her :

Klasse B,BE

Klasse A1,A2,A : fullt 2023/2024

Klasse T : Tar imot påmelding, men må rekne med lang ventetid.

TRAFIKALT GRUNNKURS inkl.fyrstehjelpskurs (obligatorisk under 25 år)

MØRKEKØYRING – obligatorisk for alle

FYRSTEHJELPSKURS – obligatorisk for alle (også over 25)

MOPEDFØRAROPPLÆRING :  

Nye kurs : 31.05.23 (fullt), 26.06.23 

  • grunnkurs : 3 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs i trafikk 4 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs på veg 4 tm.a`45 min 
  • trinnvurdering a`45 min
  • + køyretimar
  • Opplæringa vert fullført med teoriprøve ved Statens vegvesen.

MC-KURS TEORI 

LASTESIKRINGSKURS (BE/T)

T50 – (utviding traktor) : Ta kontakt for påmelding, ca. 2 kurs i året.

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØRDIREKTIVET  (35tm), Mørkve trafikkskule as

(kontakt Terje Mørkve tlf : 95133976)

ADR, v/Mørkve trafikkskule as (kontakt Terje Mørkve tlf : 95133976)

TRAFIKALT GRUNNKURS:  

Nye  kurs:  mandag 12 juni 2023 (fullt), mandag 21 august, mandag 18 september, 17 oktober, 21 november

Dette er oppstart dato, alle kurs går over fire kveldar, og startar kl.16.00

Ta kontakt på tlf.56 51 00 40 for nærare informasjon og påmelding.. Evt. kan ein melde seg på med

SMS til 90869790 (TGK + navn, føds.dato og mobilnummer) eller mail til post@vosstrafikkskule.no 

MØRKEKØYRINGSKURS: me held kurs enkelte mandagar i perioden okt.-febr. Ta kontakt på tlf. 56 51 00 40.

MC-kurs (A/A1/A2) teori (2 kveldar): 2023 Fullt (kan ikkje love at me har tilbodet etter denne tid)

Ring for påmelding og meir informasjon .
Tlf: 56 51 00 40 (dag/kveld) el.kontakt køyrelærarane våre.

trafikkskilt
vts-kurs