Kurs

Kurs og opplæring

Prisar finn du her

Klasse B, BE

Klasse A1,A2,A : fullt 2020

Klasse T : pr.d.d. ca 1 1/2 års venteliste

TRAFIKALT GRUNNKURS inkl.fyrstehjelpskurs (obligatorisk under 25 år)

MØRKEKØYRING – obligatorisk for alle

FYRSTEHJELPSKURS – obligatorisk for alle (også over 25)

MOPEDFØRAROPPLÆRING :

  • grunnkurs : 3 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs i trafikk 4 tm.a`45 min
  • sikkerheitskurs på veg 4 tm.a`45 min
  • trinnvurdering a`45 min
  • + køyretimar
  • Opplæringa vert fullført med teoriprøve ved Statens vegvesen.

MC-KURS TEORI (obligatorisk)

LASTESIKRINGSKURS (BE/T)

T50 – (utviding traktor) : neste kurs : onsdag 9 oktober, kl.16.00 Ta kontakt for påmelding.

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØRDIREKTIVET  (35tm),  Mørkve trafikkskule as

ADR, v/Mørkve trafikkskule as

TRAFIKALT GRUNNKURS:  

Nye  kurs:  oppstart 20 august, oppstart 17 september , oppstart 22 oktober

Dette er oppstartsdatoar, alle kurs går over fire kveldar, og startar kl.16.00

Ta kontakt på tlf.56 51 00 40 for nærmare informasjon.

MØRKEKØYRINGSKURS: me held kurs mandagar i perioden nov.-febr. Ta kontakt på tlf. 56 51 00 40.

MC-kurs (A/A1/A2) teori (2 kveldar): 2019 – Fullt, me tek påmelding til 2020

Ring for påmelding og meir informasjon.
Tlf: 56 51 00 40 (dag/kveld) el.kontakt køyrelærarane våre.

trafikkskilt
vts-kurs