Prisoversikt

Prisjustering f.o.m 01.01.2022

Kurs Pris
Trafikalt grunnkurs u/mørkekøyring 14 tm.a`45 minkr. 2.000,-
Mørkekøyring - 3 tm.kr. 1.500,-
Fyrstehjelpskurskr. 1.100,-
Køyretime B pr. 45 min.kr. 775,-
Sikkerheitskurs-bane B - 4 tm. a` 45 minkr. 4.500,-
Baneleige NAF øvingsbane - Bkr. 1.350,-
Sikkerheitskurs-veg B 4t.teori + 9t.køyringkr. 8.000,-
Leige av bil til oppkøyring pr. 75 minkr 2.200,-
Sikkerheitskurs veg BE pr. 75 min.kr. 2.550,-
Køyretime BE pr. 45 minkr. 850,-
Lastesikringskurs BE/T 2x 45 minkr. 1.200,-
Leige av bil m.hengar til oppkøyr. BE pr.75 minkr. 2.300,-
Køyretime T pr. 45 minkr. 950,-
Leige av traktor til oppkøyring pr. 75 minkr. 2.400,-
MC-kurs A/A1/A2 8 tm . a` 45 minkr. 1.200,-
Køyretime MC pr. 45 minkr. 860,-
Sikkerhetskurs bane MC (køyring til/frå bane- 2x60 min.) + 4x45 min.kr. 6.000,-
Sikkerheitskurs i trafikk A1 - totalt 4 tm.kr. 3.500,-
Sikkerhetskurs veg MC -8 tm. totalt. Kl. A2 - 5 tm. totaltkr. 6.900,-/5.200,-
Sikkerhetskurs veg MC, A1 5 tm. totaltkr. 5.100,-
Baneleige MC (A/A)kr. 450,-
Leige av sykkel til oppkøyringkr 2.250,-
Utvidelse A1-A2 kr. 12.920,- Utvidelse A2-A kr. 6.700,-
Mopedkurs AM146
Grunnkurs 3 tm a` 45 minkr. 1200,-
Køyretime pr. 45 minkr. 720,-
Trinnvurdering a` 45 minkr. 720,-
Sikkerheitskurs i trafikk 4 tm. a` 45 min.kr. 2.300,-
Sikkerheitskurs veg 4 tm. a` 45 min.kr. 2.300,-