Nye kurs: 

 oppstart :  tirsdag 18 mai, tirsdag 22 juni (dette er oppstartsdagar, alle kurs går over fire ettermiddagar)

 

Ta kontakt på tlf. 56510040 for meir informasjon. 

Her kan du sjå meir om kursa våre: https://vosstrafikkskule.no/kurs/

T 50

T 50 : Ta kontakt for påmelding.