Trafikalt grunnkurs

Nye kurs/oppstart :   mandag 12 juni 2023 -fullt, mandag 21 august, mandag 18 september, 17 oktober, 21 november  (dette er oppstartdatoar, alle kurs går over fire ettermidagar).

 

Ta kontakt på tlf. 56510040 for meir informasjon. Evt. kan ein melde seg på med SMS til 90869790 (TGK + navn, føds.dato og mobilnummer) eller mail til post@vosstrafikkskule.no 

Her kan du sjå meir om kursa våre: https://vosstrafikkskule.no/kurs/

T 50

T 50 : Ta kontakt for påmelding.