Nye kurs:   oppstart :  mandag 19 april, tirsdag 20 april, tirsdag 18 mai, tirsdag 22 juni (dette er oppstartsdagar, alle kurs går over fire ettermiddagar)  

Les meir