Me har samla nokre nyttige lenker for dei som treng meir informasjon om m.a. trafikkopplæring og regelverk.

Statens Vegvesen  (t.d.søke om førarkort)

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Trygg Trafikk

Teoriprøve på nett 

Vegtrafikklova

Trafikkreglane