Kurs Pris
Trafikalt grunnkurs u/mørkekøyring 14 tm.a`45 min kr. 1.800,-
Mørkekøyring - 4 tm. kr 1.200,-
Fyrstehjelpskurs :                                                                                                                                                            kr  700,-
Køyretime B pr.45 min.  kr   670,-
Sikkerheitskurs-bane B - 4 tm. a` 45 min. kr 3.650,-
Baneleige NAF øvingsbane - B           kr. 1.200,-
Sikkerheitskurs-veg B 4t.teori + 9t.køyring kr 7.100,-
Leige av bil til oppkøyring pr. 75 min kr 1.800,-
Sikkerheitskurs veg BE  pr.75 min. kr. 2.400,-
Køyretime BE pr. 45 min kr    800,-
Lastesikringskurs BE/T 2x 45 min kr 1.000,-
Leige av bil m.hengar til oppkøyr. BE pr.75 min kr 2.000,-
Køyretime T pr. 45 min kr   820,-
Leige av traktor til oppkøyring pr.75 min kr 2.000,-
MC-kurs A/A1/A2 8 tm . a` 45 min kr 1.000,-
Køyretime MC pr.45 min kr    770,-
Sikkerhetskurs bane MC (køyring til/frå bane- 2x60 min.) + 4x45 min. kr 5.500,-
Sikkerheitskurs i trafikk A1 -totalt 4 tm. kr. 3.080,-
Sikkerhetskurs veg MC -8 tm.totalt., kl.A2 - 5 tm.totalt kr 6.000,-/4.700,-
Sikkerhetskurs veg  MC, A1  5 tm.totalt kr 4.700,-
Baneleige MC (A/A                                                                                                                                                  kr  450,-
Leige av sykkel til oppkøyring kr 2.000,-
Mopedkurs (AM146) (teoretisk /praktisk øving )

Prisjustering f.o.m 01.08.2017